FnfMøre og Romsdal › Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Hjemmeside: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

«Friluftsliv for  alle hele året!» er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin hovedmålsetting. Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeid mellom 17 kommuner, samt Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal. Friluftsrådet  jobber for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle innbyggerne i våre kommuner, gjennom et utstrakt samarbeid med lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen.