FnfMøre og RomsdalAktuelt › Riksvei i Moldemarka ?

Riksvei i Moldemarka ?

Statens vegvesen ved konsulentselskapet Sweco holder nå på med en konsekvensutredning for den delen av vegstrekningen som går i dagen for Møreakseprosjektet fra Julbøen og inn til byen. De grønne organisasjoner lokalt i Molde har blitt spurt om konsekvensene for natur og friluftsliv ved de alternative linjer for veiføring. Dette har vi gjort ved muntlige innspill samt skriftlige. Deler av det omtalte området vet vi har viktige naturverdier, noe av det vet vi lite om og derfor må dette kartlegges av kompetente biologer. Uansett linje veiføring i dagen i Moldemarka, vil dette bli svært ødeleggende for friluftslivet, folkehelsen, naturopplevelsen, dyr og planter og landskapet ved støybelastning, naturinngrep, massedeponi etc.  Det må være like uaktuelt å planlegge en riksvei i Moldemarka som i Nordmarka i Oslo eller Bymarka i Trondheim. (se Naturvernforbundets uttalelse og uttale fra DNT Romsdal)