FnfMøre og RomsdalAktuelt › Sporlaus ferdsel

Sporlaus ferdsel

FNF Møre og Romsdal har satt av midlar til ulike prosjekt i fylket som fremmer friluftsliv og naturvern – også kalla FNF-spleisen. Eit av desse prosjekta er «Sporløs ferdsel». Dette arbeidet er gjort av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Allemannsretten gir oss rett til mykje, men den inneber også nokre plikter. Ei av pliktene er å ta vare på naturen, og ikkje la det ligge igjen spor etter oss. Denne plikta kallar vi sporløs ferdsel. For at dei som lever etter oss skal få nyte naturen på samme måte som oss, har vi eit felles ansvar for å ta vare på den. Når vi er sporlause, tar vi omsyn både til naturen, dyra og kvarandre. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal tok med seg ein liten flokk mennesker på tur med tanke på dette med sporlaus ferdsel – her er rapporten frå den fine turen dei hadde i Isterdalen i Rauma kommune under Fjellfestivalen 2021; https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/577/