FnfMøre og RomsdalAktuelt › Villreinen i Dovrefjell – tek vi omsyn til den ?

Villreinen i Dovrefjell – tek vi omsyn til den ?

FNF Møre og Romsdal bryr seg om natur. Ein av dei mest utsatte i norsk natur er villreinen i Dovrefjell/Snøhetta. For å styrke dette økosystemet i høgfjellet og villreinen blei nasjonalpark og landskapsvernområde etablert i 2002. Vi har difor meint at å brøyte Aursjøvegen før 1. juni er lite lurt i høve til villreinen og vi meiner at dette ikkje bør tillates. For heile vår uttale sjå https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/tidleg-broyting-av-aursjovegen/