FnfMøre og RomsdalAktuelt › Vindkraft på Haramsøya og ferdselsforbodet

Vindkraft på Haramsøya og ferdselsforbodet

FNF Møre og Romsdal bryr seg mellom anna å verne om ålmenta sine rettar til å bevege seg og opphalde seg fritt i vår unike natur. FNF er no gjort merksame på at politiet har etablert eit opphalds-/ferdselsforbod på Haramsøya med gitte rammer knytt til tidsrom og areal i høve til bygging av vindkraftanlegget der ute.

FNF Møre og Romsdal meiner at arealet der ferdselsforbodet gjeld er unødig stort og har no sendt ein førespurnad til politiet der ein ber om å vurdere dette. /https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/302/