FnfMøre og RomsdalAktuelt › Webinar 15 mai om sikring av friluftsområder

Webinar 15 mai om sikring av friluftsområder

FNF Møre og Romsdal inviterer til webinar om statleg sikring av friluftsområder 15 mai kl 0930-11.

LENKE TIL TEAMSMØTET

FNF Møre og Romsdal ønskjer å invitere til eit kort webseminar (1,5 time) om korleis ein kan sikre areal for føremål friluftsliv. Dette då vi ser at det i kommunane i fylket skjer mykje positivt knytt til temaet folkehelse/friluftsliv samstundes som det i fleire prosjekt kunne vore teke betre omsyn til korleis vi sikrar sjølve arealet ein skal drive aktivitet i. Vi meiner å sjå at denne utfordringa ikkje berre gjeld vårt fylke og vi har difor vald å invitere interesserte i heile landet for å opne gluggane for statspost «Sikring av friluftsområder (kap. 1420 post 30)», sjå https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/SikringAvFriluftslivsomr%C3%A5derSkjema/Startside/Index?id=8.

Vi ønskjer med webinaret den 15 mai å presentere korleis den statlege tilskotsordninga fungerer – vi legg opp til følgjande program:.

Velkommen til nettseminarIngbjørn Bredeli, Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal
Innleiing om nærfriluftsområder og subjektiv livskvalitetRaul Grau-Ruiz, Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie
Fylkeskommunen og Miljødirektoratet sine ønsker og prioriteringarPetter Jenset, Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon for folkehelse, idrett og friluftsliv
«Rettleiing/demonstrasjon – slik søker du om statleg sikring»Anne Berit Støyva Emblem, Sunnmøre Friluftsråd
«Rettleiing/demonstrasjon – slik lager du ei forvaltningsplan»Anne Berit Støyva Emblem, Sunnmøre Friluftsråd Pål Henry Høyberg, Sunnmøre Friluftsråd
«Naturkartlegging – best practice»Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll
Ordet fritt, kort debatt og oppsummeringIngbjørn Bredeli, Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal