Foto Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Møte for styreledere i fylkene 25.6.24

Møte for styreledere i fylkene 25.6.24

FNF nasjonalt inviterer styrelederne i fylkene til møte tirsdag 25. juni. Vi håper å bli bedre kjent og å åpne opp for god løpende dialog og kontakt.

Vi ønsker spesielt å møte dem som er nyvalgte eller ikke har deltatt på tilsvarende tidligere, men også de med lengre fartstid er hjertelig velkomne.

Program for dagen:

  • Hilserunde
  • Daglig leder går gjennom en del formelt og praktisk rundt forventninger, samhandling og samarbeid
  • Spørsmål og svar / diskusjon
  • Oppsummering av saker som skal følges opp med en gang

FNF nasjonalt finnes for å legge til rette for FNF i fylkene. Vi ønsker å gjøre denne jobben best mulig. Da trenger vi å kjenne folk og forhold i fylkene. Og FNF i fylkene trenger å kjenne til sentrale føringer og hva FNF nasjonalt bistår og kan bistå med.

Lenke til møtet