Foto: Kari Vik
FnfNordlandAktuelt › Andmyran – Departementet tar klagene til følge og prosjektet er skrinlagt.

Andmyran – Departementet tar klagene til følge og prosjektet er skrinlagt.

Departementet har tatt klagene på vedtak om fristforlengelse og forlenget drift til følge. Søknaden om forlenget frist for idriftsettelse og om forlenget driftstid avslås.

» Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet. Jeg legger vekt på den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt. Dette hensynet har vært avgjørende i vurderingen om det skulle gis utsettelse av fristen i denne spesielle vindkraftsaken, sier olje- og energiminister Tina Bru. «

Dette betyr at fristen for å realisere anlegget er 31. desember 2020. Departementet vedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum.

Les vedtaket her

Prosjektet skrinlegges
Vedtaket betyr at prosjektet ikke kan realiseres og utbygger skrinlegger prosjektet.

Presentasjon av FNF Nordland har fulgt opp saken
FNF Nordland har laget en presentasjon som viser prosessen og hvordan vi strategisk har fulgt opp saken. Presentasjonen kan lastes ned her: 25.06.2020

Presentasjon av Andmyran - FNF Nordland