FnfNordlandAktuelt › Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

FNF Nordlands årsmøte avholdes onsdag 22. mars, kl. 18:00 – 19:30. Møtet avholdes som et «hybridmøte» på Thon Hotell Nordlys i Bodø og digitalt (på Teams).

Trykk her for møtelenke (du slippes inn i møtet fra kl. 17:45).

Trykk her for program og saksliste

SAKSPAPIRER
Under kan du laste ned sakspapirene til årsmøtet:

Sak 4. Årsmelding og aktivitetskalender for 2022

Sak 5. Regnskap og revisjon for 2022

Sak 6. Årsplan for 2023

Sak 7. Valg (valgkomitéens innstilling).

ØVRIGE DOKUMENTER

Vedtekter FNF Nordland

Strategiplan 2021-2024

Informasjon om FNF og årsmøtet

Slik blir du med på nettmøte (veiledning for eksterne)