FnfNordlandArrangement › Friluftslivets Uke 2021

Friluftslivets Uke 2021

Friluftslivets Uke arrangeres i perioden 4. til 12. september.

FNF Nordland oppfordrer organisasjonene i Nordland til å melde inn aktiviteter/arrangementer som kan få støtte til gjennomføring. Men vær rask, fristen er 25. mars.

Meld inn deres planlagte aktiviteter eller arrangementer per e-post. Det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av hva som planlegges, hvem som arrangerer og et forenklet budsjett. Ta kontakt ved spørsmål eller bistand.

Her er to eksempler på arrangementer som prioriteres.

  • Større arrangementer i samarbeid med andre organisasjoner.
  • Politisk bålsamtale. Ettersom det er stortingsvalg til høsten kan politisk bålssamtale bidra til å øke oppmerksomheten rundt aktuelle tematikker som; nedbygging av natur, nærtur/nærfriluftsliv, medvirkning i arealsaker, friluftslivet som integreringsarena, allemannsretten som kulturarv, naturbasert reiseliv, osv.
  • Arrangementer som involverer flere organisasjoner

Om Friluftslivets Uke
Friluftslivets uke skal være en nasjonal feiring av friluftslivet – et Friluftslivets år i miniversjon. Kort sagt handler dette om å få flere ut i naturen. Viktige stikkord er morsomme aktiviteter ute, nærmiljø, barn og familier, allemannsretten i praksis og naturglede. Det viktigste er at det handler om friluftsliv, at det er gøy og åpent for alle.

Den nasjonale nettsiden for Friluftslivets uke finner dere her: https://friluftslivetsuke.no/. Her finner dere all info om uken, den nasjonale aktivitetskalenderen og en materiellside. Alt materiell for 2021 er ikke klart ennå, men det kommer (illustrasjonsbilder og videoer til fri bruk (mot kreditering), plakatmaler, forsidebilder til Facebook-sider og eventer).

Formålet med Friluftslivets uke (FU) er å:
• synliggjøre FU og vise friluftslivets mangfold
• gi deltakerne en stimulerende opplevelse
• gi både FNF og de deltagende organisasjoner anledning til å profilere seg
• styrke fellesskapet i FNF
• styrke det friluftslivspolitiske arbeidet

Koronasituasjonen; Aktiviteter planlegges som normalt, men må ta forbehold om endringer i tråd myndighetenes retningslinjer når tiden nærmer seg.

Bare ta kontakt med ved spørsmål!