Logo Nordland fylkeskommune
FnfNordlandAktuelt › Frivillighetskonferanser i Nordland

Frivillighetskonferanser i Nordland

Som en del av markeringen av Frivillighetens år, vil det i høst avholdes regionale frivillighetskonferanser i Nordland. Konferansene arrangeres i samarbeid mellom vertskommuner og Nordland fylkeskommune.

Målgruppen for konferansene er kommunene, frivilligsentraler, regionale ledd av frivilligheten og lokale lag og foreninger.

For mer informasjon, program mv. gå til Nordland fylkeskommunes nettsider.