FnfNordlandAktuelt › Innspill og deltakelse – Kystsoneplan for Vesterålen

Innspill og deltakelse – Kystsoneplan for Vesterålen

FNF Nordland har sammen med lokallag av NJFF, Vesterålen Turlag, NOF, og Naturvernforbundet deltatt i ressursgruppen natur og friluftsliv i kystoneplanarbeidet for Vesterålen.

FNF Nordland har koordinert gruppa og kalt inn til flere møter hvor det har vært god deltakelse også fra andre organisasjoner og interesser.

I tillegg til at det ble sendt innspill direkte i kartportalen fra ulike organisasjoner og interesser, sendte ressursgruppa i desember et felles innspill til planarbeidet. Les innspillet her.

Prosjektledelsen jobber nå med å utarbeide planforslag for kystsoneplanen som ventes å komme på høring i starten av 2021.

Les mer om arbeidet med kystsoneplan for Vesterålen her