FnfNordlandAktuelt › Kongelig resolusjon Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark utvidelse

Kongelig resolusjon Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark utvidelse

Regjeringa har utvidet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, opprettet Nattmoråga landskapsvernområde og gjort viktige endringer i andre verneområde ved Saltfjellet-Svartisen.

Formålet med utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og endringer i de tilgrensende områdene er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, samt naturtyper, arter og geologiske forekomster. Nasjonalparken skal sikre variasjonsbredden av naturtyper og landskap i et naturgeografisk sentralt område der variasjonene i naturforholdene er særlig markerte og verdifulle. Her finnes nord- og sørgrensen for en rekke arter som skal ivaretas. Området skal også ivareta et kjerneområde for den norske fjellrevbestanden.

Vernet areal øker totalt med 84,56 km2.

Les saken her!