FnfNordlandAktuelt › Lofoten 17.-18. oktober

Lofoten 17.-18. oktober

17.-18. oktober la styret i FNF Nordland sitt møte til Lofoten. Formålet med besøket var blant annet å lære mer om Lofotodden nasjonalpark og besøksforvaltningen i nasjonalparken. På besøkssenteret på Reine i Moskenes kommune, fikk vi først en omvisning og deretter et møte med nasjonalparkforvalteren som orienterte om verneområdet og planene for hvordan besøkende skal tas imot og tiltak som skal gjennomføres. Les mer om Lofotodden nasjonalpark her.

Nasjonalparkforvalter Ole Jakob Kvalshaug holdt en flott presentasjon for et engasjert styre i FNF Nordland. Foto: Gisle Sæterhaug.

Et annet formål med besøket var å bygge nettverk og gjøre FNF bedre kjent for lag og foreninger i Lofoten. På Leknes ble det gjennomført et møte med to representanter fra Lofoten Turlag. Lofoten Turlag har mange friluftslivsaktiviteter i hele regionen gjennom året, samt 3 ubetjente hytter og masse frivillige innsats for friluftslivet. Du kan lese mer på deres nettsider.

Den unike naturen og landskapet gjør Lofoten svært attraktiv for besøkende og for turister. Dette har fordeler for turistnæringen, men det fører samtidig med seg noen ulemper for naturen og det tradisjonelle friluftslivet. Derfor må det tiltak til for å begrense slitasjen på naturen, unngå forsøpling og gi alle en best mulig naturopplevelse i tråd med allemannsretten. Det er også viktig å hensynta lokalbefolkningens tradisjonelle utøvelse av friluftsliv, bruken av tilrettelegginger og turlagets hytter mv.

Under siste del av programmet hadde vi et godt og interessant møte med Flakstad kommune v/ ordfører, rådmann og teknisk sjef på rådhuset. Flakstad kommune har, som første kommune i Norge, fattet et politisk vedtak om å bli arealnøytral og jobber nå med å gjennomføre dette i ny arealplan. Dette innebærer blant annet gjenbruk og fortetting av areal fremfor å forbruke mer natur (les mer om arealnøytralitet på Sabimas nettsider). Flakstad kommune har gode målsetninger om å ta vare på naturen, friluftslivet og bolysten. Som planmyndighet er kommunen forpliktet til å gjøre dette, men det er ikke gitt at alle kommuner tar de nødvendige grep for å gjøre noe med naturkrisen vi står i. Arealendringer er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og FNF Nordland med tilsluttede organisasjoner, håper Flakstad kommune lykkes og inspirer andre kommuner til å ta flere grep.

En stor takk til Lofoten Turlag, Besøkssenteret Lofotodden nasjonalpark, nasjonalparkforvalter Ole Jakob Kvalshaug og Flakstad kommune som var så imøtekommende disse dagene.