FnfNordlandAktuelt › Tilskuddsordninger – for frivillige organisasjoner

Tilskuddsordninger – for frivillige organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan i disse dager søke tilskudd til prosjekter og tiltak. FNF Nordland har laget en oversikt over søknadsmuligheter som vil kunne forenkle organisasjonenes arbeid med finansiering av nye prosjekter og aktiviteter. Oversikten finner du nederst på denne siden.

Organisasjonene leverer et stort og variert aktivitetstilbud til Nordlands innbyggere. I tillegg til en formidabel dugnadsinnsats fra organisasjonenes medlemmer kreves det også midler til å drive fram aktivitetene. I denne sammenheng har FNF Nordland lagd en oversikt over søknadsmuligheter som vil kunne forenkle organisasjonenes arbeid med finansiering av nye prosjekter og aktiviteter.

Lykke til!

28.01.2020

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner