FnfNordlandAktuelt › Tilskuddsordninger – husk nye frister!

Tilskuddsordninger – husk nye frister!

Frivillige lag og organisasjoner kan i disse dager søke tilskudd til prosjekter og tiltak. FNF Nordland har laget en oversikt over tilskuddsordninger som vil kunne forenkle organisasjonenes arbeid med finansiering av nye prosjekter og aktiviteter.

Merk! Det er vedtatt nye søknadsfrister for tre av tilskuddsordningene på friluftslivsområdet:
1) tilskudd til friluftslivsaktivitet, 2) tilskudd til tiltak i sikra friluftslivsområder og 3) tilskudd til Nasjonale turiststier.

20.november er ny søknadsfrist for søknader til Miljødirektoratet om tilskudd til Nasjonale turiststier og for søknader om tilskudd til friluftslivsaktivitet (nasjonale søkere).

1.desember er ny søknadsfrist for søknader til fylkeskommunene om tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale/regionale søkere) og om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder.

Trykk her for å laste ned oversikten!

Lykke til!