FnfNordlandAktuelt › Verneområder og forvaltningsplaner i Nordland

Verneområder og forvaltningsplaner i Nordland

Det er flere verneområder i Nordland og disse skal forvaltes på en måte som ivaretar verneverdiene. På nettsidene til Statsforvalteren i Nordland kan du bli bedre kjent med hvilke verneområder vi har, verneplanprosesser, forvaltningsplaner mv.

FNF Nordland blir vanligvis bedt om å oppnevne en person til å delta i referansegruppene, i tillegg til å komme med innspill til forvaltningsplanene. Har du spørsmål om disse verneområdene og forvaltningsplanene så er det bare å ta kontakt.