FnfNordlandAktueltArrangement › Webinar: Naturen som arena for inkludering 10.des

Webinar: Naturen som arena for inkludering 10.des

Bli med å lær mer om inkludering 10. desember!

Tema: Inkludering i friluftslivet med fokus på bevisstgjøring og holdningsarbeid på hvordan man kan rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn.

Tid: 10. desember kl 1500 – 1730 .

Arrangør: FNF, Norsk Friluftsliv og VTFK

Påmelding og mer informasjon på nettsiden til Norsk Friluftsliv

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.

1.januar trer den nye integreringsloven i kraft, og loven regulerer i større grad enn tidligere kommunens og fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet. Frivilligheten har også en viktig rolle i integreringsarbeidet, og sammen kan vi få til mer.

Trenger din kommune informasjon og inspirasjon til hvordan man kan samarbeide med frivilligheten i integreringsarbeidet? Trenger lokallaget å bli bevisstgjort på hvilke mulige barrierer det er for deltakelse, og hvordan de kan bli mer åpne og inkluderende?

Målgruppen for konferansen er alle som er engasjert i å skape inkluderende og åpne lokalmiljø, men spesielt deg som er:

  1. Ansatte i kommunen som har kontakt med innvandrere og flyktninger, og som ønsker å få til bedre samarbeid med frivilligheten.
  2. Representanter fra frivillige organisasjoner og andre som er engasjert i å skape en inkluderende frivillighet og åpne lokalmiljø.

Påmelding

Trykk her for påmelding 

Program

15:00                  Velkommen! Norsk Friluftsliv

15:05                  Åpningsinnlegg. Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister.

15:10                  Fylkeskommunens rolle i integreringsarbeidet. Susanne Maria Hammernes, Rådgiver kompetanseutvikling og inkludering, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

15:25                  Friluftslivets og frivillighetens rolle i integreringsarbeidet. Kristian Ingdal, Rådgiver friluftsliv, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

15:40                  Mangfoldsplan og Huset vårt. Knut H. Slettemo, Teamleder brobyggerteamet, Notodden mangfolds- og læringssenter, Notodden kommune.

16:00                  Pause

16:10                  Frivillige organisasjoner.

  1. DNT Integrer. Silje Brokke, Styreleder, Notodden Turlag
  2. Mitt friluftsliv! Sahra Hagi, leder DNT Integrerer, Notodden turlag
  3. Friluftsliv som inkluderingsarena. Mona Osman, sekretær og styremedlem, Telemark innvandrerråd.

16:40                  Inkludering i frivilligheten

  1. Inkluderingskoden – hvordan kan vi bli mer inkluderende? Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge.
  2. Får vi nye med? Om Frivillig.no og Ungfritid.no. Vanja Konradsen, prosjetleder, Frivillighet Norge.
  3. Får vi ALLEMED? Jacob Holst, prosjektkoordinator, ALLEMED.

17:10                  Panelsamtale.

17:25                  Oppsummering og avslutning

17:30                  Slutt

Her kan du lese mer: Integreringsloven – informasjonspakke til kommuner/bydeler

Webinaret gjennomføres i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Forum for natur og friluftsliv i Vestfold og Telemark.