FnfNasjonaltOm FNFOverordnede føringerVedtekter

Vedtekter

Vedtekter for FNF nasjonalt ble vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2015 og sist endret 3. mai 2023.

Vedtekter FNF

Fylkesvise FNF vedtar egne vedtekter i tråd med «Standardvedtekter FNF i fylkene» vedtatt på ekstraordinært årsmøte i FNF nasjonalt 14. desember 2016, sist endret 3. mai 2023.

Standardvedtekter for FNF i fylkene