FnfNasjonaltOm FNFOverordnede føringerVedtekter

Vedtekter

FNF nasjonalt sine gjeldende vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2015 og sist endret 7. mai 2020.

Vedtekter FNF

Fylkesvise FNF vedtar egne vedtekter i tråd med «Standardvedtekter FNF i fylkene» vedtatt på ekstraordinært årsmøte i FNF nasjonalt 14. desember 2016 og ble sist endret 9. mai 2019.

Standardvedtekter for regionale FNF