FnfNasjonaltOm FNFOverordnede føringerVedtekter

Vedtekter

FNF nasjonalt sine gjeldende vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2015.

Vedtekter FNF

Fylkesvise FNF vedtar egne vedtekter i tråd med «Standardvedtekter FNF i fylkene» vedtatt på ekstraordinært årsmøte i FNF nasjonalt 14. desember 2016.

Standardvedtekter for regionale FNF