FnfOslo og AkershusAktuelt › Innspill til natur- og friluftspolitikken i Akershus

Innspill til natur- og friluftspolitikken i Akershus

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Akershus jobber daglig med å ta vare på de gode muligheter til rekreasjon, naturopplevelser og kunnskap om natur og friluftsliv i kommunene og regionen. Her er noen forslag til hvordan du og ditt parti kan bli best på natur og friluftslivspolitikk.

Til våre politikere
Se FNF Akershus sine innspill til hvordan ditt parti kan bli best på natur- og friluftslivspolitikk.

Ønsker du og din organisasjon å påvirke politikerne våre?

Dokumentet er ment som tips for arbeidet i regionale FNF og hos de lokale organisasjonene, ved innspill til lokale partiprogram eller annen politisk påvirkning.  

  • Skaff en oversikt over alle politiske partier i din kommune.
  • Skriv et brev som dere kan sende til alle partier.
    Behandle alle partiene likt og send brev som inneholder samme informasjon. Om dere ønsker å gå mer detaljert til verks: Les gjennom deres nåværende partiprogrammer for å sjekke om partiet har noe på plass allerede. Disse partiene bør da utfordres mer på punktene som gjenstår.
  • Skriv punktliste i brevet
    Skriv kort og presist og unngå svevende formuleringer. Argumentasjonen kan tas i en innledning/bakgrunnsnotat. Klipp og lim bør være så enkelt som mulig for politikerne uten redigering. Jo mer ferdige løsninger til politikerne, jo bedre.
    Politikere ønsker konkrete forslag, f.eks. hvor det er «missing links» i turveinettet eller kyststien. Jo mer konkret, jo lettere å få igjennom.
  • Be gjerne om møter for å utdype hva dere har skrevet. Det er viktig for å bygge en langsiktig forståelse for hva dere arbeider med og vise at dere har kunnskap på deres område. De som deltar på slike møter er ofte uerfarne personer som vil inn i politikken. Ved å komme konstruktive, faglige innspill og fremstå som en troverdig aktør bygges nettverk. Dette kan også bidra til at politikerne i ettertid tar kontakt med dere når de trenger råd. 

Last ned punktene (word)

Mal på punktvise politisk innspill for natur og friluftsliv (word)
Bakgrunnsnotat for politisk innspill for natur og friluftsliv (word)