FnfOslo og Akershusarrangementarsmoter › Årsmøte i FNF Oslo 25. februar

Årsmøte i FNF Oslo 25. februar

Årsmøte 2020 for Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo avholdes tirsdag 25. februar. Endelig program for møtet, regnskap, årsmelding, årsplan og budsjett vil bli sendt ut to uker i forkant av møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må i henhold til vedtektene være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet – altså innen 28. januar.
Alle natur- og friluftsorganisasjoner med virke i Oslo er hjertelig velkomne til å delta.

Tid: Tirsdag 25. februar, servering fra kl. 1630 – møtestart 1700
Sted: DNT Oslo og Omegn, Storgata 3
Servering: Enkel

Påmelding: https://forms.gle/8xjbJStaGNiVmTKj7