FnfOslo og AkershusAktuelt › Velkommen til kursrekke i GIS!

Velkommen til kursrekke i GIS!

FNF Oslo, FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til kursrekke i Gis for våre tilsluttede natur- og friluftsorganisasjoner!

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Hva er GIS? Geografiske informasjonssystemer (GIS) er kartprogrammer der man kan vise, redigere, importere og analysere geografiske data. Kartfestede data kan lastes inn i programmet og vises fram i ulike kartlag.

QGIS er et fritt og gratis GIS-program. Det er et alternativ til ArcGIS og GISLINE, som er de mest brukte geografiske informasjonssystemet i dag, men som koster penger.

Hva kan GIS brukes til? GIS-kompetanse kan komme spesielt godt med i arbeid med høringsuttalelser og innspill. Blant annet for å kunne illustrere og dokumentere alt fra lokaliteter, buffersoner, områdeavgrensninger, sammenhenger, tilstander og alternativer på en klar og tydelig måte.

Kursrekke i GIS høsten 2020


Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.