FnfOslo og Akershusarrangement › Debatt: Arealer for natur og friluftsliv

Debatt: Arealer for natur og friluftsliv

Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken arrangerte politisk debatt i Drammen, onsdag 9. september. Tema for debatten var arealer for natur og friluftsliv.

I forbindelse med Friluftslivets uke 2020 er vi med og arrangere en debatt om arealer for natur og friluftsliv. Temaer på blokka er blant annet hytteutbygging, strandsonen, vindkraft og skogvern.

Med på laget er lederne fra landets største natur- og friluftsorganisasjoner, samt representanter fra både Storting, Fylkesting og kommune. Så dette tror vi blir en spennende debatt!

På grunn av smittevernshensyn blir ikke publikum invitert til selve arrangementet, men det er mulig å følge direktesending fra debatten på Facebook. Du finner arrangementet her.

SE OPPSUMMERING AV ARRANGEMENTET HER

SE OPPTAK AV ARRANGEMENTET HER

PROGRAM

11:00: Mingling

11:15: Velkommen ved Kaja Høgås, Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud

11:20: Presentasjon: Friluftsløftet i Drammen ved Marte Bøhm Nordahl, idrettskonsulent for Viken Idrettskrets og tidligere prosjektleder for Friluftsløftet i Drammen kommune.

11:30: Presentasjon: Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og forvaltningsområder i natur- og arealplanleggingen ved Rune Winum, Leder Frivillighet, friluftsliv og idrett, Viken Fylkeskommune.

11:45: Presentasjon: Frivillighetens møte med Fylkeskommunen ved Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv/ Kirkens SOS.

11:50: Spørsmål fra benken.

12:00 DEBATT

Ordstyrer: Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund.     

Debattdeltakere:

Arne Nævra, Stortingsrepresentant for Buskerud SV.
Øyvind Solum, Fylkestingsrepresentant, Viken fylkeskommune (MDG).
Camilla Sørensen Eidsvold, Fylkestingsrepresentant, Viken fylkeskommune (SV)
Tove Hofstad, Gruppeleder for Lier Venstre og Fylkestingsrepresentant for Viken Venstre.
Johan Baumann, Fylkestingsrepresentant Viken Høyre.
Billy Taranger, 2. nestleder i Viken Krf, nestleder Drammen KrF og vara til kommunestyret i Drammen.
Hilde Stokke, Viken Idrettskrets og leder i Folkehelseutvalget.
Mads Hilden (AP) Hovedutvalgsleder for Kultur, idrett og frivillighet, Drammen kommune.
Annette Lindahl Raakil, Komiteleder, Plankomiteen Viken Fylkeskommune. Gruppeleder SP.
Dag Terje K. Solvang, Generalsekretær i Den Norske Turistforeningen.
Johan Carsten Thiis: johan.carsten.thiis@hotmail.com
Morten Dåsnes, Daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund.
Arnodd Håpnes, Faglig leder, Naturvernforbundet

TEMA TIL DEBATT:

  • Hytteutbygging
  • Strandsonen
  • Skogvern
  • Vindkraft
  • Arealforvaltning og private eiendomsinteresser
  • Forslag til endringer i Plan- og Bygningsloven
  • Frivillighetens rolle i arealplanleggingen
  • Fortetningsområder