FnfOslo og Akershusarrangement › 10. september – Kurs i GPS-sporing, punkter og linjer i GIS

10. september – Kurs i GPS-sporing, punkter og linjer i GIS

Tid: Torsdag 10. september, kl. 17-21
Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Målgruppe
Kurset er rettet mot frivillige organisasjoner som har behov for sporlogging i felt, f.eks. kartfesting av turstier eller lokaliteter. Deltakere bør ha tatt startkurset i QGIS eller ha grunnleggende ferdigheter i GIS fra før.

Hva lærer du på kurset?

Etter kurset skal du kunne bruke egne innsamlede GPS-data ved hjelp av mobil enhet til å kartlegge punkter og traseer i felt. Videre skal du kunne regne ut avstander i enkelte GPS-spor, samt fremstille et nettverk av sti- og løyper.

Hva er GPS-sporing
GPS-sporing er tegning av traseer/sporet du selv har gått på digitalt kart. GPS-data samles inn ved hjelp av smarttelefoner eller håndholdte GPS-mottakere i felt, og GPS-sporene kan videre redigeres og analyseres i digitale kart i GIS.

Hva kan GPS-sporing brukes til
Tegne stier inn på kart, f.eks. for å kartfeste tursti eller vise hvor man har vært på befaring.
Regne ut avstander, lengder o.l. fra GPS-sporene

GPS-sporing med bruk av appen GPS Logger
Loggføre hvor du befinner deg
Overføring av data

Prosessering og analyse av GPS-spor
Prosessering av GPS-spor for å sørge for korrekt framstilling
Hvordan finne lengde mellom start og sluttpunkt i et GPS-spor

Fremstilling av sti- og løypenettverk fra GPS-spor
Synliggjøre hvor mye hver sti er brukt fra GPS-spor, ved bruk av verktøyet Linjetetthet og generere sti- og løypenettverk ut ifra dette.

Redigering av punkter og linjer
Redigering av GPS-punkter og -linjer ved hjelp av vektoriseringsverktøy

Nettverksanalyse
Hvordan finne lengde og korteste vei mellom punkter i et sti- og løypenettverket.
Dette kan f.eks. brukes til å regne ut avstander for turskilting.


Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.