FnfOslo og AkershusAktuelt › Det ble nei til massemottak i ravine!

Det ble nei til massemottak i ravine!

Det kom tidligere i vår forslag om å anlegge et massemottak ved Mork gård, Eidsvoll kommune, i en ikke-kartlagt ravinedal. I dette tilfellet var ikke kunnskapsgrunnlaget godt nok – rapporter og kartleggingene var ufullstendige og inneholdt feil. Kommunen hadde heller ikke vist at de hadde gjort en helhetlig vurdering av verdier og områder.

FNF Akershus uttalte seg i saken – les mer her.

Kommunestyret avviste saken

Saken om Massemottak Mork gård ble avvist av kommunestyret i Eidsvoll kommune 20. oktober 2020.

Vedtak:
«Planprosessen for detaljreguleringsplan for massemottak på Mork gård gbnr. 147/1 m.fl. avsluttes. Det vises til at massemottaket er i strid med kommuneplan, statlig retningslinjer og at tiltaket må konsekvensutredes.»

Les saksprotokollen fra kommunestyret her