FnfOslo og AkershusAktuelt › Opptak av kurs i politisk påvirkning

Opptak av kurs i politisk påvirkning


Onsdag 18. november arrangerte FNF Oslo og FNF Akershus kurs i politisk påvirkning. Se kursbeskrivelsen her.

Kurset bestod av to deler. Første del var med Katrine Gramnæs, forfatter av boka «Lobby – 10 tips til politisk gjennomslag», der Katrine gikk gjennom tipsene og svarte på spørsmål. I andre del fortalte Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, om hvordan det var å sitte som mottaker av innspill og ga tips om hvordan hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt for å nå fram til politikere.

På grunn av korona-restriksjoner ble kurset holdt som webinar, og strømmingen ble fulgt av ca. 40 personer.

Gikk du glipp av kurset?

https://youtu.be/db6_R6LoU7k
Opptaket er tilgjengelig til 01.01.2021.

Powerpointer fra kurset

10 tips til politisk gjennomslag, Katrine Gramnæs

Mottaker av innspill: Hva fungerer og hva fungerer ikke?, Nicholas Wilkinson