FnfOslo og AkershusAktuelt › 21. april – Årsmøte i FNF Akershus

21. april – Årsmøte i FNF Akershus

Styret varsler herved om årsmøte i Forum for Natur og Friluftsliv Akershus (FNF Akershus).

Årsmøtet avholdes onsdag 21. april 2021, kl. 18:00.

På grunn av usikkerhet rundt korona-pandemien vil møtested annonseres senere. Ved fysisk møte vil møtested bli på et lett tilgjengelig sted i Oslo sentrum som tidligere. Årsmøtet vil bli gjennomført digitalt om fysisk møte ikke vil være mulig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 24. mars til akershus@fnf-nett.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil sendes ut til de tilsluttede organisasjonene og gjort tilgjengelig på FNF Akershus sine nettsider senest 2 uker før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!