FnfOslo og AkershusAktuelt › Østmarka nasjonalpark

Østmarka nasjonalpark

Østmarka har store naturverdier, en rik kulturhistorie og er et svært mye brukt friluftsområde.

Oppstart av verneprosess
Fylkesmannen har sendt ut melding om oppstart av verneprosess for Østmarka nasjonalpark. Meldingen inkluderer et kart med markert område som er aktuelt som nasjonalpark.

Det var mulig å sende inn innspill til den fremlagte melding om prosessen innen 15. desember.

Natur- og friluftslivsorganisasjonene med Østmarka som interesseområde er involvert i prosessen, og det kom mange innspill til meldingen om oppstart. Organisasjonene kom med innspill rundt ivaretakelsen av sine interessefelt, både tilrettelegging for friluftsliv og vern av verdifull natur.

Uttalelsene fra natur- og friluftslivsorganisasjonene
DNT Oslo og Omegn
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Oslo og Omland Friluftsråd
Skiforeningen
Østmarkas Venner

Fylkesmannen skal utarbeide et høringsutkast på verneforslag etter å ha hentet inn kunnskap om konsekvenser av et vern, gjennom faglige utredninger og dialog med aktuelle og berørte parter. Deretter vil det være en omfattende høringsrunde på verneforslaget.

TRYKK HER
for å finne oppstartsmelding og interaktivt kart over området som utredes som nasjonalpark