FnfOslo og Akershusarrangement › 23. mars – Webinar: Kurs i artsobservasjoner

23. mars – Webinar: Kurs i artsobservasjoner


Tid:
tirsdag 23. mars, kl. 17:00 – 19:30
Sted: Webinar

I mange plansaker ser vi at det mangler kunnskap om natur og arter som lever i områdene der det planlegges inngrep. For at myndighetene skal kunne fatte gode beslutninger, er det viktig at kunnskapsgrunnlaget er så godt som mulig. Det kan du og alle andre bidra til ved å rapportere dine funn av dyr, planter og andre arter på www.artsobservasjoner.no.

Vil du lære å bruke Artsobservasjoner tilbyr vi nå kurs beregnet for nye brukere. Du vil få en innføring i bruk av både mobil- og fullversjonen, både rapportering og annen funksjonalitet. I tillegg vil vi se på bruken av ulike innsynsløsninger som Artskart, Naturbase m.fl. for å se hvordan man skaffer seg oversikt over hvilken kunnskap som er tilgjengelig om arter og naturtyper i et område.

Det vil også være en stor fordel om du har registrert deg som bruker på Artsobservasjoner på forhånd. Trenger du hjelp med det kan du kontakte kursholder.

Kursholder er Sabima ved Kristoffer Bøhn.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres i regi av FNF Akershus og FNF Oslo.