FnfOslo og AkershusAktuelt › Opptak av kurs i plan- og bygningsloven på 1-2-3

Opptak av kurs i plan- og bygningsloven på 1-2-3

Onsdag 5. mai arrangerte FNF Oslo, FNF Vestfold og FNF Akershus kurs i plan- og bygninsloven på 1-2-3. Se kursbeskrivelsen her.

I løpet av kurset fikk vi innblikk i dagens naturkrise, gjennomgang av de viktigste paragrafene i plan- og bygningsloven for å ivareta natur- og friluftsinteressene i kommunal planlegging. Kursholder var Hans Erik Lerkelund fra Norsk Friluftsliv.

På grunn av korona-restriksjoner ble kurset holdt som webinar, og strømmingen ble fulgt av ca. 90 personer.

Gikk du glipp av kurset?

Presentasjon fra kurset
Presentasjonen til Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv

Andre nyttige linker
Lær mer-siden til FNF
Faktaark om naturforvaltning