FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til planprogram for kommuneplan på Nesodden

Uttalelse til planprogram for kommuneplan på Nesodden

FNF Akershus synes planprogrammet for arealdelen og planprogrammet for samfunnsdelen inneholder mye bra. Vi savner imidlertid en temastrategi for friluftsliv, og etterlyser hvordan kommunen vil sikre en bærekraftig næringsutvikling samtidig som den kan gjennomføres på en økonomisk og praktisk forsvarlig måte. Vi støtter det arbeidet som gjøres for å kartlegge biologisk mangfold og mener det må intensiveres. Vi kommer også med forslag til hvordan god og kontinuerlig organisasjonsdrift og medvirkning skal sikres.

Videre påpeker vi at hensynet til naturen må gjenspeiles i arealbruken, og vi ønsker at kommunen bruker arealdelens virkemidler til akkurat dette. For å sikre Nesoddens naturområder varig må endelige og definerte kartfestede grenser for bygge- og utviklingsområdene innføres. Videre ønsker vi at det blir lagt vekt på samlet belastning i konsekvensutredning av arealinnspill, lengre høringsfrist på selve planen og en mer helhetlig massforvaltning i regionen.

Se innspillet til samfunnsdelens planprogram for Nesodden her

Se innspillet til arealdelens planprogram for Nesodden her

Uttalelsen ble sendt på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og Omegn, Follo sopp- og nyttevekstforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Skogselskapet Oslo og Akershus.