FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til langsiktig arealstrategi og planprogram til kommuneplanens arealdel, Lillestrøm kommune

Uttalelse til langsiktig arealstrategi og planprogram til kommuneplanens arealdel, Lillestrøm kommune

FNF Akershus synes den langsiktige arealstrategien og planprogrammet for arealdelen inneholder mye bra. For å sikre Lillestrøms naturområder varig må endelige og definerte kartfestede grenser for bygge- og utviklingsområdene innføres. Videre ønsker vi at det blir lagt vekt på samlet belastning i konsekvensutredning av arealinnspill, lengre høringsfrist på selve planen og en mer helhetlig massforvaltning i regionen. Vi ber i tillegg kommunen ha som mål å bli arealnøytral med netto null tap av natur i kommunen.

Uttalelsen ble sendt på vegne av DNT Oslo og Omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Skiforeningen og Skogselskapet Oslo og Akershus.

Se uttalelsen til Lillestrøms planstrategi og planprogram for arealdelen i sin helhet her