FnfOslo og Akershusarrangement › Seminar 16. november: Har vi glemt vern av natur, midt i en naturkrise?

Seminar 16. november: Har vi glemt vern av natur, midt i en naturkrise?

Tid: tirsdag 16. november, kl. 17:00 – 18:30
Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Arrangementet vil strømmes!

Hva er egentlig grunnen til at vi verner natur? Har vi vernet nok? Hvordan foregår maktkampen om vern av natur i våre områder? Vi vil gi deg en og halv time spekket med svar. Til det har vi fått professor i natur og miljøvern Sigmund Hågvar, seniorrådgiver hos Statsforvalteren Christian Hillman, styreleder Østmarkas venner Helga Gunnarsdottir og styreleder i Østensjøvannets venner Amund Kveim til å forklare. Dette bør du få med deg dersom du er opptatt av fremtiden til våre økosystem.

Seminaret ledes av Fredrik Vikse fra Sabima

Program:

17.00 Innledning om vern ved Professor emeritus Sigmund Hågvar

 • Norsk vernehistorie – et kort bakteppe
 • Hvorfor er vern viktig?
 • Hva er forskjellen på de ulike verneformene?
 • Hva slags natur har vi vernet, og hva slags natur mangler vern?

17.25 Prosessen rundt Østmarka Nasjonalpark, ved styreleder Østmarkas venner Helga Gunnarsdóttir

 • Unike naturverdier i Østmarka
 • Hvorfor verne når vi har markaloven?
 • Hvor står prosessen om Østmarka nasjonalpark i dag sett fra Østmarkas venner?

17.50 Vern. Muligheter, rammer og prosesser, ved Seniorrådgiver hos Statsforvalteren Christian Hillman

 • Hva er gjort i de senere år
 • Hvilke verneprosesser går nå
 • Status for arbeidet med Østmarka nasjonalpark

18.15 Jobben bak Østensjøvannet naturreservat, ved styreleder i Østensjøvannets venner Amund Kveim

 • De unike naturverdiene ved Østensjøvannet og området rundt
 • Historien bak reservatet
 • Den daglige kampen for å holde utbyggingsplaner på avstand