FnfOslo og Akershusuttalelser › Oslofjorden: Kystverket planlegger ny skipsled med store konsekvenser for natur og friluftsliv

Oslofjorden: Kystverket planlegger ny skipsled med store konsekvenser for natur og friluftsliv

Kystverket varsler om fremleggelse av forslag til reguleringsplan i kommunene Frogn og Asker med sikte på å etablere en ny skipsled på vestsiden av Håøya.

Hensikten med arbeidet er en avlastningsled vest for Håøya for å redusere kø og ventetid for fartøyer i Drøbaksundet og for å forhindre navigasjonsulykker.

Planarbeidet innebærer forslag om å lage en åpning i jeteen (undersjøisk mur) sør for Oscarsborg/Kaholmen og utdype grunne i fjorden, Stedsgrunnen. Gjennom planarbeidet skal det identifiseres og avsettes areal for deponi i tilfelle annen samfunnsnyttig bruk av massene ikke lar seg realisere.

Tiltaket har allerede fått mye motstand da etableringen av ny skipsled vest for Håøya vil få store konsekvenser for blant annet livet i fjorden, vannmiljøet, friluftslivet i området og naturverdiene som sjeteen representerer.

Se FNF sin uttalelse til ny skipsled i Oslofjorden

Se dokumentene i saken

Kystverkets planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte Kystverket og Frogn kommune

Illustrasjonsbildet er hentet fra Kystverkets planinitiativ.

Se andres uttalelser i saken

Brev til Kystverket fra Oslofjordens Friluftsråd og Marinreparatørene