FnfOslo og AkershusAktuelt › Opptak: Seminar om framtidsrettet veiutbygging

Opptak: Seminar om framtidsrettet veiutbygging

Naturvernforbundet i Nes, Naturvernforbundet nasjonalt, FNF Innlandet og FNF Akershus inviterte til seminar om fremtidsrettet motorveiutbygging på Lillerommen i Nes, 2. februar 2022. Det var ca. 30 stk. tilstede, ca. 75 som fulgte med på strømmen og ca. 220 har sett opptaket i ettertid (per 3. februar).

Hensikten med seminaret var å synligjøre og aktualisere problemstillinger som følger den nasjonale satsinga på 4 felts motorveier med 110 km/h i timen. Gitt eksemplet E16 Kongsvinger – E6: Får vi den beste framtidige veiløsningen, for lokalsamfunnet og for regionen, gitt overordnede politiske mål? Har lokalpolitikerne og den offentlige forvaltning hendene på rattet, eller er det Nye Veier AS som har full styring?

Se fullt program her. 

Se oppsummering av seminaret her

Presentasjoner fra seminaret

Konsekvenser av 4 felt og 110 km/t som veistandard, og om Nye Veier som vegplanlegger og utbygger
Harald Norem, prof.emeritus v/NTNU

Motorvegutbygging i et samfunns- og bærekraftsperspektiv
Aud Tennøy, forskningsleder ved TØI

Erfaringer med motorvegutbygging i Trondheim og Trøndelag
Idar Støwer, Besteforeldrenes klimaaksjon Trøndelag

Erfaringer med motorvegplaner for E6 forbi Lillehammer og med kryssing av Lågendeltaet naturreservat
Morten Aas, Koordinator FNF Innlandet

Forventninger om ny samferdselspolitikk og 0+ som nødvendige utredningsalternativ
Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet