FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til reguleringsendring av Krogstad miljøpark

Uttalelse til reguleringsendring av Krogstad miljøpark

FNF Akershus er opptatt av at alle arealinngrep som påvirker natur- og friluftslivsinteressene er beslutninger baseres på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og i åpne prosesser. I den forbindelse ønsker vi å benytte høringen om reguleringsendring av Krogstad Miljøpark til igjen å utrykke våre bekymringer og innspill til industriområdets utvidelser.

Området rundt Krogstad Miljøpark har flere natur- og friluftslivsverdier. Områdene rundt brukes til friluftsliv og rekreasjon. Historikken viser at Nedre Romerike Avløpsselskap har kommet med tre forskjellige reguleringsendringer i løpet av de site to årene.

Konsekvensene blir uoversiktlige når alt «dryppes ut» i små porsjoner. FNF Akershus mener det derfor må gjennomføres en reguleringsplanprosess der konsekvensene av både produksjon av hydrogen og en ny infrastrukturkorridor. Planprosessen bør også inkludere en utredning av alternative lokaliseringer for infrastrukturkorridoren, f.eks. langs Fv170, som i hensyntar natur- og friluftslivsverdiene i mye større grad.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus.

Les hele uttalelsen til
reguleringsendring av Krogstad Miljøpark her