FnfOslo og AkershusAktuelt › Protokoll og presentasjoner fra årsmøtet 2022

Protokoll og presentasjoner fra årsmøtet 2022

Torsdag 24. mars arrangerte FNF Oslo årsmøte for 2022. I forkant av møtet arrangerte vi seminar om byutvikling. Som innledere var vi så heldige å få inn Anne-Karine Halvorsen Thorén (NMBU), Wenche Dramstad (NIBIO), Christian Pedersen (NIBIO) og Hans-Jul Mikkelsen (Oslo Velforbund).

Det var 30 personer til stede under seminaret, og 17 på årsmøtet med 10 av medlemsorganisasjonene representert.

Sakspapirer og protokoll
Signert protokoll fra årsmøtet
Program for årsmøtet
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Årsplan 2022
Revisjonsberetning 2021
Valgkomiteens innstilling 2022

Presentasjoner fra seminaret
«Betydningen av grønnstruktur i by» – Kine Halvorsen Thorén (NMBU)
«Hverdagsnaturen – det «usynlige» artsmangfoldet som omgir oss» – Wenche Dramstad (NIBIO) og Christian Pedersen (NIBIO)
«Husebyåsen og Montebello vel – Innspill til utvikling av området ved Montebello foreslått som nytt utviklingsområde» – Hans-Jul Mikkelsen (Oslo Velforbund)