FnfOslo og AkershusAktuelt › Velkommen til Asker elveforum!

Velkommen til Asker elveforum!

På årsmøtet til FNF Akershus 6. april med en ny organisasjon tilsluttet forumet.

Asker Elveforum

Asker Elveforum som er lokalisert i Asker kommune, er et frivillig kompetanse- og kontaktforum.
Organisasjonen skal bidra til god dialog og samhandling mellom innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunens etater, politikere og utbyggere.Asker Elveforum vil bidra til at Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og levende strenger gjennom Askerlandskapet med bevart biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi inkludert bevaring av kulturminner.

Asker Elveforums målsetning er:

  • Å skape forståelse for vassdragenes økologiske verdi – vann og kantsoner
  • Arbeide for etablering av gode turstier langs/nær vassdragene
  • At videregående skoler bruker tilgjengelig undervisningsmateriale om vassdragene
  • At utbyggerne hensyntar byggeforbudsoner/hensynsoner langs vassdragene

Les mer om Asker elveforum her

Velkommen til samarbeidsnettverket vårt i Akershus!