FnfOslo og AkershusAktuelt › Krav om nitrogenrensing av avløpsvann- oppfølging

Krav om nitrogenrensing av avløpsvann- oppfølging

I et felles brev til Miljødirektoratet tidligere i vår, ba FNF rundt Oslofjorden om at Statsforvalterne i henholdsvis Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark ble oppfordret til å stille likelydende krav om fjerning av nitrogen i avløpsvann. Dette fordi fjerning av nitrogen er nevnt som ett av de mest virkningsfulle tiltakene, som kan bidra til å bedre kvaliteten på vannet og økosystemene i fjorden, i den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden.

Nå har Miljødirektoratet sendt et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken og Vestfold og Telemark, med anbefaling om at flest mulig kommuner med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder starter prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det. Statsforvalteren kan også vurdere å varsle om at krav om nitrogenfjerning vil bli vurdert eller vil bli gitt ved neste 10 års revisjon av tillatelsen. Brevet fra Miljødirektoratet kan du lese her.