FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Detaljreguleringsplan for Husvik kai og parkering, Frogn kommune

Uttalelse til Detaljreguleringsplan for Husvik kai og parkering, Frogn kommune

Forsvarsbygg planlegger anlegg av kai ved Militærstranda og asfaltering av friområdet til bruk som oppstillingsplass for busser. Planen er å bruke massene fra bygging av ny Oslofjordtunnel som skal dumpes i sjøen som fundament for kaien.

FNF Akershus mener planene må skrinlegges på grunn av for store konsekvenser for natur- og friluftslivsverdiene i områdene.

Uttalelsen ble sendt på vegne avBirdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn Drøbak kajakklubb, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, og Oslofjorden Friluftsråd.

Les uttalelsen om Husvik kai og parkering i sin helhet her