FnfOslo og AkershusAktuelt › Nytt FNF Oslo og Akershus!

Nytt FNF Oslo og Akershus!

På årsmøtene til FNF Akershus og FNF Oslo ble det vedtatt en sammenslåing av de to forumene til FNF Oslo og Akershus.

Beslutningen er basert på en intern høringsprosess og samtaler med bevilgende myndigheter og FNF nasjonalt.

Bakgrunnen for sammenslåingen

FNF Oslo (FNFO) og FNF Akershus (FNFA) har en stor overlapp i tilsluttede organisasjoner. Av de som var tilsluttet var 10 av dem felles for begge. Koordinatorene samarbeidet om de fleste kurs, seminarer og arrangementer, og til en viss grad uttalelser. Det administrative dobbeltarbeidet dette i praksis medførte var stort. En sammenslåing ville frigjøre mye kapasitet hos
begge koordinatorer, som ville kunne rettes mot andre ting enn regnskap, rapportering og
administrasjon.

Se bakgrunnsnotatet i sin helhet her