Bildet hentet fra varslingsbrev
FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til Varsel om oppstart for regulering av Haug massemottak, Ullensaker kommune

Uttalelse til Varsel om oppstart for regulering av Haug massemottak, Ullensaker kommune

FNF Oslo og Akershus mener at planen om Haug massemottak må avvises.

Kommunens ansvar for bærekraftig arealbruk har blitt enda viktigere, sett i lys av dagens natur- og klimakrise og den nylig signerte naturavtalen fra Montreal. Selv om arealet for massemottak skal tilbakeføres til matjord etter avviklet drift, er det uheldig at en trinnvis nedbygging av skogen rundt ender med igjenfylling av en så viktig naturtype som raviner utgjør.

Vi er glade for at kommunen setter krav for å ivareta naturmangfold.

Planområdet for massemottak er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. Vi mener kommunen ikke bør fravike arealbruken som er vedtatt i kommuneplanens arealdel. Kommunen har tidligere i år varslet oppstart av et lignende massemottak på Furulund. Vi lurer derfor på om det er gjort en helhetlig vurdering av plassering av næringsarealer i Ullensaker og nærliggende kommuner.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, BirdLife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og Romerike Sopp- og Nyttevekstforening.

Se uttalelsen til Varsel om oppstart for regulering
av Haug massemottak, Ullensaker kommune i sin helhet her