FnfOslo og AkershusAktuelt › Få med deg arrangementer for natur og friluftsliv!

Få med deg arrangementer for natur og friluftsliv!

Nyhetsbrevet Friluftsnytt er et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv i Oslo og Akershus. Nyhetsbrevet kommer ut hver andre uke, og vi håper at det er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur- og friluftsinteressene i regionen.

Oversikt over arrangementer

Vi samler inn nye arrangementer relatert til natur og friluftsliv for Oslo og Akershus, som en del av arbeidet med nyhetsbrevet.

Alle arrangementene som presenteres i Friluftsnytt legges fortløpende inn i en kalender som er tilgjengelig for alle.

Kalenderen inneholder også relevant informasjon og lenker.

Lenke til kalenderen ligger i bunnen av hvert Friluftsnytt!

Du finner også kalenderen ved å trykke på lenken under:
Kalender med oversikt arrangementer relatert til natur og friluftsliv for Oslo og Akershus