FnfOslo og AkershusAktuelt › Naturkampen 2023 er lansert

Naturkampen 2023 er lansert

I Naturkampen har Sabima synliggjort valg dine folkevalgte har tatt som påvirker naturen. Hvor vinner naturen, og hvor taper den?

Naturkampen er et digitalt verktøy som rangerer landets 356 kommuner etter 29 indikatorer som sier noe om hvordan kommunen ivaretar naturen. Naturkampen viser hvor kommunen kan forbedre seg.

Flere av kommunene i Oslo og Akershus har kommet seg høyt opp på rangeringslista sammenlagt, bl.a. Nesodden (nr.1!), Nordre Follo (nr. 5), Ås (nr. 12) og Nannestad (nr. 17).

Det er imidlertid mange kommuner som har et stort forbedringspotensial.

Bruk Naturkampen.no i valgkampen

Naturkampen er et demokrativerktøy. Naturkampen må bidra til mer lokal debatt om kommunal arealpolitikk og dens konsekvenser for natur – både lokalt og som helhet. Kommunene kan også bruke Naturkampen til å se konsekvensene av egne valg for naturmangfoldet ut over egne grenser.

Hvilke lokalpolitikere vil ta valg som ivaretar naturmangfoldet fremover?

Se oversikten over kommunene her!
Naturkampen 2023