FnfOslo og Akershusarrangement › 08.09: Seminar og debatt «Den viktige nærnaturen»

08.09: Seminar og debatt «Den viktige nærnaturen»

Dato: fredag 8. september, kl. 10:00 – 14:00
Sted: Besøkssenter våtmark Oslo, avd. Østensjøvannet

SE OPPTAK OG OPPSUMMERING HER

I forbindelse med Friluftslivets Uke 2023 inviterer FNF Buskerud, FNF Oslo og Akershus og FNF Østfold organisasjoner, myndigheter, fagfolk og politikere til seminar om grønnstruktur i tettbebygde strøk, og hvordan bevare grønne lunger i en tid med fokus på fortetting.

Vi har hatt debatter i Drammen i Buskerud (arealer for natur og friluftsliv), på Hvaler i Østfold (Oslofjorden) og på Breivoll i Akershus (frivillighet, natur og friluftsliv) tidligere, og i år blir det i Oslo.

Det vil bli faglige innlegg om ny forskning, utfordringer og eksempler på nærnatur i bynære strøk. På slutten av dagen vil inviterte politikere få diskutere hvordan de vil bidra til å bevare natur og grøntområder i byen.

Arrangementet er åpent for alle!

Det vil bli gjort opptak som tilgjengeliggjøres i etterkant.

Program

Ordstyrer: Aslak Bonde

10:00 – 10:05 Velkommen

v/ FNF Oslo og Akershus

10:05 – 12:00 INNLEGG

«Mot en mer inkluderende nærnatur: status og dilemmaer i forskning og politikk»

v/ Helene Figari, Forsker, Norsk Institutt for Naturforskning

Utfordringer: Ivaretakelse av nærnatur i en tid med fortetting

Fjordbyen Lier
v/ Jan Willy Føreland, leder Fjordbykontoret i Lier og Kjersti Wilhelmsen

Viktig grønnstruktur i byggesonen

v/ Bård Bredesen, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Virkemidler for ivaretakelse og opparbeidelse av grønnstruktur

Hva kan kommunen gjøre?
v/ Tine Larsen, advokat DSA

Eksempler fra organisasjonene

Oslos elver
v/ Sidsel Andersen, Oslo Elveforum

Østensjøvannet
v/ Amund Kveim, leder Østensjøvannets Venner

12:00 – 13:00 LUNSJ med frivillig friluftsaktivitet

Lunsjen kan inntas sammen med en kort guided tur med BirdLife Oslo og Akershus i nærområdet.

13:00 – 14:00 POLITISK DEBATT

Deltagere:

  • Andreas Halse, Gruppeleder AP i Oslo bystyre. Leder av finansutvalget, ARBEIDERPARTIET
  • Ola Wolff Elvevold, gruppeleder SVs bystyregruppe, Oslo, SOSIALISTISK VENSTREPARTI
  • Einar Wilhelmsen, Finansbyråd Oslo, MDG
  • Sofia Rana, 2. kandidat til bystyret Oslo, RØDT
  • Lene Haug, 4. kandidat bystyret Oslo, SENTERPARTIET
  • Marit Kristine Vea, 2. kandidat bystyret Oslo, VENSTRE
  • Grete Horntvedt, leder av Oslo Senior Høyre, HØYRE