FnfOslo og Akershusarrangement › 11.10: Høringsmøte – Kommuneplanens arealdel for Oslo

11.10: Høringsmøte – Kommuneplanens arealdel for Oslo

Tid: Onsdag 11. oktober, kl. 16.30-20.00
Sted: Røde kors konferansesenter, Hausmannsgate 5, 0186 Oslo

Presentasjoner fra møte

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo og Akershus ønsker alle våre medlemsorganisasjoner og Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) i bydelene, velkommen til høringsmøte om kommuneplanens arealdel.

Byråden for byutvikling, Arild Hermstad (MDG) innleder med å fortelle om byrådets målsettinger med kommuneplanen. Deretter informerer Plan- og bygningsetaten, ved Anne Therese Børrud Anvik, om kommuneplanens arealdel mer generelt, før Lynn Rosentrater, temaleder for grønnstruktur og vassdrag, går nærmere inn på effektene for natur- og friluftsliv. PBE informerer om de viktigste endringene i den foreslåtte kommuneplanen når det gjelder planbeskrivelse, arealformål, bestemmelser, retningslinjer og hensynssoner. Fokuset vil selvfølgelig ligge på sikring av naturmangfold og tilgang til grønnstruktur, natur- og friluftslivsområder ved fjorden, i byggesonen og i Marka.

Til slutt vil organisasjonene kommentere og stille spørsmål til planen.

PROGRAM

16.30-17.00 Bevertning

17.00-17.05 Åpning

v/ Reidun Bolsø, generalsekretær i OOF

17.05-17.20 Byrådets mål med kommuneplanen

v/ Arild Hermstad, Byråd for byutvikling

17.20-17.40 Hva er kommuneplanens arealdel?

v/ Anne Therese Børrud Anvik, prosjektleder for kommuneplan,
Plan- og bygningsetaten

Hvilke muligheter for medvirkning finnes?

Hva er det organisasjonene kan og bør gi innspill på?

17.40-18.30 Natur- og friluftsliv i kommuneplanens arealdel

v/ Lynn Rosentrater, temaleder for grønnstruktur og vassdrag
Plan- og bygningsetaten

Endringene (arealbeskrivelse, arealformål, bestemmelser,
retningslinjer og hensynssoner).

Sikring av naturmangfold og tilgang til grønnstruktur, natur- og friluftslivsområder
ved fjorden, i byggesonen og i Marka.

Muligheter for tilrettelegging for friluftslivsaktivitet i Marka, i byggesonen og ved
fjorden, som f.eks. turveier, løypetraseer, badeplasser osv.

18.30-18.45 Kaffepause

18.45-20.00 Spørsmål og kommentarer

Forberedte innlegg fra utvalgte organisasjoner.

Deretter kan alle andre kommentere og stille spørsmål.

Byrådsavdelingen og PBE svarer.

KONTAKTPERSONER

Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd
johan.oof@friluftsrad.no, 46 29 96 64

Maria Rundhaugen Tesaker, FNF Oslo og Akershus
maria.tesaker@fnf-nett.no, 90 65 1661