FnfOslo og Akershusarrangement › 16.10: Informasjonsmøte om Behovsplanene for idrett og friluftsliv

16.10: Informasjonsmøte om Behovsplanene for idrett og friluftsliv

Tid: Mandag 16. oktober, kl. 16:30-19:30
Sted: Røde kors konferansesenter, Hausmannsgate 5, Oslo

Presentasjoner fra møtet

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo og Akershus ønsker alle våre medlemsorganisasjoner og Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) i bydelene, velkommen til informasjonsmøte om behovsplanene for friluftsliv og idrett. Møtet skjer i nært samarbeid med Bymiljøetaten (BYM),  som innleder om kommunens målsettinger for idrett, friluftsliv og frivillighet, ved avdelingsdirektør Elisabeth Anker.

Behovsplanen for idrett vil om ikke lenge bli sendt ut på høring. Bymiljøetaten ved Martin Løvik vil informere om planen og fokusere på idrettsanlegg som berører naturen og friluftslivet.

Behovsplanen for friluftsliv er i startfasen og BYM vil legge fram sine planer for øyene, fjorden, byggesonen og Marka øyene, fjorden og Marka, ved Lise Jørstad og om byggesonen ved Cathrine Louise Løken.

Bydelene vil i disse dager bli forespurt av BYM om å komme med tidlig-innspill til planen med frist den 25. oktober. FSU-ene i bydelene vil også bli involvert i disse prosessene.

Til slutt vil organisasjonene kunne kommentere og stille spørsmål til planen.

PROGRAM

16:30 – 17:00Bevertning
17:00 – 17:05Åpning
v/ Johan Hval, OOF
17:05 – 17:15Innledning: Kommunens målsettinger for idrett, friluftsliv og frivillighet
v/ Avdelingsdirektør Elisabeth Anker, Bymiljøetaten
17:15 – 17:45Informasjon om arbeidet med Behovsplan for friluftsliv
om fjorden, øyene og Marka v/ Lise Jørstad, Bymiljøetaten
om byggesonen v/ Cathrine Louise Løken, Bymiljøetaten
17:45 – 18:05Behovsplan for idrett med vekt på anlegg som har betydning for friluftslivet
v/ Martin Løvik, Bymiljøetaten
18:05 – 18:20Kaffepause
18:20 – 19:00Forventninger til behovsplanarbeidet
Skiforeningen v/ Håvard Abrahamsen
DNT Oslo og Omegn v/ Dag Olav Brækkan
Oslofjorden friluftsråd v/ Kjetil Johannesen
Oslo og Omland Friluftsråd v/ Reidun Bolsø
FSU Nordre Aker v/ Tord Bern Hansen
Nøklevann ro- og padleklubb v/ Tormod Tørstad
Oslo Velforbund v/ Jan Morten Kjeldstad
19:00 – 19:30Kommentarer og spørsmål fra organisasjonene

KONTAKTPERSONER

Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd
johan.oof@friluftsrad.no, 46 29 96 64

Maria Rundhaugen Tesaker, FNF Oslo og Akershus
maria.tesaker@fnf-nett.no, 90 65 1661