FnfOslo og AkershusAktuelt › Vellykket styresamling for FNF Oslo og Akershus

Vellykket styresamling for FNF Oslo og Akershus

FNF Oslo og Akershus hadde styresamling 30. – 31. august på Breivoll gård. Hensikten med samlinga var å diskutere hvordan FNF Oslo og Akershus skal fungere, hvordan vi kan oppnå best resultater og hvilke oppgaver vi skal prioritere. Vi ønsket også å samle styret utenfor styremøtene for å bli bedre kjent og ha bedre tid til prinsipielle diskusjoner.

Dag 1 av samlingen startet med lunsj etterfulgt av styremøte. Vi gikk deretter gjennom langtidsplanen og årets handlingsplan der vi hovedsakelig diskuterte informasjonsstrategi (målgrupper, synlighet, kanaler, bruk av media), hvilke dialogmøter med organisasjonene som bør prioriteres og hva slags kompetansebygging vi skal tilby til nettverket (behov og muligheter). Videre diskusjoner handlet om hvordan FNF Oslo og Akershus arbeider med saker og uttalelser, spesielt hvilke muligheter som finnes for å følge opp saker vi har uttalt oss i. Etter at programmet unne var avsluttet gikk vi tur på kulturstien ved Breivoll, ledet av Dag Olav Brækkan fra DNT Oslo og Omegn, etterfulgt av middag på gården.

Dag 2 startet med en innledning av styreleder Arne Bardalen om globale avtaler/forpliktelser og hvordan vi kan få disse til å bety noe på lokalt nivå. Deretter fikk vi besøk av Hege Cecilie Ludvigsen fra Lillestrøm kommune, og vi fikk tips om hvordan få større gjennomslag og øke organisasjonenes innflytelse og medvirkning i planprosesser. Videre hadde vi diskusjoner rundt dette, bl.a. utfordringene med å følge med i politisk møtekalender og postlister, tilgjengelig og utilgjengelig informasjon på kommunenes nettsider, kontakt med de rette personene og hvordan organisasjonene kan komme tidlig inn i sakene. Samlingen ble avsluttet med lunsj på gården.