FnfOslo og AkershusAktuelt › Temasamling om regional friluftskartlegging og informasjon om nye fylkeskommuner

Temasamling om regional friluftskartlegging og informasjon om nye fylkeskommuner

Temasamling om regional friluftskartlegging og informasjon om nye fylkeskommuner, 25. januar 2024.

Ansatte friluftsliv i de nye fylkeskommunene:

Temakartet er et viktig kunnskapsgrunnlag og planleggingsverktøy for kommunen. Det brukes til å vurdere friluftslivsinteresser opp mot andre interesser i arealplanlegging, saksbehandling og i andre sammenhenger. 

Regional friluftslivskartlegging ble startet opp i Viken og sluttføres nå som et samarbeid mellom de nye fylkeskommunene. Målet er å registrere regionale friluftslivsområder og utfartsområder i et kartgrunnlag.

For å definere hvilke områder og turruter som har regional bruk og interesse, har det vært medvirkning i flere omganger. Når tiden kommet til å verdsette og beskrive områdene og turrutene.

Lenke til kartportal.

Les mer om prosjektet Regional friluftlivskartlegging her: Kartlegge og verdsette friluftslivsområder – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)