Foto: Kristin Fredheim
FnfOslo og AkershusAktuelt › Opptak: Webinar – Miljøverdier i skogforvaltningen

Opptak: Webinar – Miljøverdier i skogforvaltningen

Forum for natur og friluftsliv Oslo og Akershus og Forum for natur og friluftsliv Troms inviterte til webinar om hvordan miljøverdier i skog, som friluftsliv, natur og landskap, blir ivaretatt i skogforvaltningen. Det var ca. 65 deltaker til stede.

NINA-forsker Elisabeth Veivåg Helseth la fram funn fra sin doktorgrad om hvilke verdier som dominerer skogforvaltning og lokal samfunnsutvikling, og professor Ole Kristian Fauchald snakket om skogbrukslovens rammer for medvirkning for miljøverdier. Se programmet her.

Opptak og powerpointer fra webinaret

Ved å gå inn på opptaket i YouTube (i stedet for å se det herfra) kan du trykke deg direkte fram til de innleggene og kommentarene/spørsmålene du er interessert i (tilstand i skog, engasjement i kommunen, kildene brukt i doktorgradsavhenadlingen, bro-byggerdag, meldeplikt, forventninger til skogmyndighet, søknadsplikt i Marka, utforming av Norsk PEFC-standard, meldeplikt i Sverige og klagerett og klagemyndighet).

Elisabeth Veivåg Helseth

Ole Kristian Fauchald

Tidligere arbeid med skogforvaltningen fra FNF