FnfOslo og AkershusAktueltarrangement › 03.09: Seminar og debatt: «Grenseløst friluftsliv»

03.09: Seminar og debatt: «Grenseløst friluftsliv»

Dato: tirsdag 3. september, kl. 10:00 – 14:00
Sted: Badeparken, Drøbak

MELD DEG PÅ HER

(Påmeldingsfrist: 28. august)

I forbindelse med Friluftslivets Uke 2024 inviterer FNF Oslo og Akershus og FNF Østfold organisasjoner, myndigheter, fagfolk og politikere til seminar og debatt om regional planlegging, på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Det vil bli innlegg fra fagfolk, organisasjoner og myndigheter om utfordringer og eksempler med planlegging på tvers av kommuner og fylker. På slutten av dagen vil inviterte politikere få diskutere hvordan de vil bidra til å sikre god helhetlig planlegging i regionen.

 • Hvordan tar vi hensyn til at brukerne av et område tilhører en annen kommune enn den som er planmyndighet?
 • Hvordan kan vi samkjøre arealforvaltningen slik at vi ikke «tar hull» på uberørte naturområder og motvirker bit for bit-nedbygging?
 • Hva betyr regionale planer og hvordan skaper vi engasjement om dette når så mye foregår lokalt i kommunene?

Arrangementet er også en del av Kysti-uka i regi av Folloregionen.

Arrangementet er åpent for alle!
Det vil bli gjort opptak som tilgjengeliggjøres i etterkant.

Programmet oppdateres fortløpende.

PROGRAM

Ordstyrer: Aslak Bonde

10:00 – 10:05 Velkommen

v/ Sigbjørn Odden, ordfører (H), Frogn kommune

10:05 – 12:00 INNLEGG

Virkemidler for regional planlegging
v/ kommer

Eksempler på utfordringer ved planlegging på tvers av fylker og kommuner

 • Næringspark på Gylderåsen, Moss/Vestby v/ Naturvernforbundet Follo-Moss
 • Sammenhengende kyststi Follo/Oslo v/ Ola Haave, daglig leder Folloregionen
 • Øysystemene i Oslofjorden, eks. Håøya v/ Helge Haugen, Håøya naturverksted

Hva kan fylkeskommunen gjøre for å styrke det interkommunalt og -regionalt samarbeid?
v/ Elin Tangen Skeide, Østfold fylkeskommune og Solveig Schytz, Akershus fylkeskommune

12:00 – 13:00 LUNSJ med frivillig friluftsaktivitet

Informasjon kommer

13:00 – 14:00 DEBATT

Deltagere:

 • Venstre v/ Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, Akershus
 • Arbeiderpartiet v/ Tone-Merete Hansen, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe
 • Rødt v/ Ann May Noomi Martinsen, fylkestingsrepresentant Østfold fylkeskommune
 • MDG v/ Øyvind Solum, fylkestingsrepresentant Akershus og kommunestyrerepresentant Nesodden
 • SV v/ Atle Hillestad, Miljøpolitikk ansvarlig Akershus
 • Høyre v/ Nittedal kommune eller Frogn kommune

Deltagere oppdateres fortløpende.

Vi har hatt debatter i Drammen i Buskerud (arealer for natur og friluftsliv)på Hvaler i Østfold (Oslofjorden) og på Breivoll i Akershus (frivillighet, natur og friluftsliv) og ved Østensjøvannet i Oslo (den viktige nærnaturen) tidligere. Ta også gjerne en titt på opptak og oppsummeringene av disse!